Mencegah Sihir Sesuai Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz RA

PENGERTIAN SIHIR

Sihir menurut bahasa yaitu: Setiap hal tidak terlihat yang sangat rumit dan tersembunyi sebabnya. Seperti perkataan orang Arab: "sahartush shabiyya" yang berarti : saya telah menipu atau berhasil mempengaruhi bocah itu. Menurut bahasa: Syara`, Abu Muhammad Al-Maqdisi
"Sihir adalah mantera-mantera, jampi-jampi serta bundelan-bundelan yang bisa mempengaruhi hati dan badan seseorang. Sehingga bisa membuat seseorang menjadi sakit, terbunuh atau mencerai istrinya."
Kelompok ahlussunnah wal jama`ah, berpendapat bahwa sihir adalah nyata dan benar adanya. Mereka berdalil dengan firman Allah yang berbunyi:
"Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul" (Qs. Al-Falaq ayat 4).

MENCEGAH DATANGNYA SIHIR.

Seorang Muslim yang ingin mencegah datangnya sihir atas dirinya, seharusnya selalu berlindung kepada Allah dengan banyak berdzikir dan membaca ta`awwudz yang ma`tsur. Dzikir dan ta`awwudz yang ma`tsur adalah surat-surat, ayat-ayat dan doa-doa yang dituntunkan Rasulu llah kepada kita pada setiap keadaan. Karena dzikir dan ta`awwudz tadi merupakan benteng dan perisai sangat kokoh yang susah ditembus. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata :
"Dzikir dan ta`awwudz adalah sebab terhebat dalam mencegah datangnya sihir atau keburukan apa pun kepada seseorang yang senantiasa membacanya, dengan syarat: ia membaca dengan penuh keimanan, kepercayaan tinggi dan kepasrahan penuh kepada Allah,


EmoticonEmoticon

http://ahref.co/ocpu
loading...

Daftar Blog Saya